Lærere

Lama Ole Nydahl

Lama Ole og Hannah Nydahl mødte buddhismen i 1968 på deres bryllupsrejse til Nepal. Deres første buddhistiske lærer var Lopøn Tsetju Rinpotje, én af de største meditationsmestre inden for tibetansk buddhisme. Lopøn Tsetju Rinpotje introducerede Lama Ole og Hannah Nydahl for den 16. Karmapa, H.H. Rangjung Rigpe Dorje, og de var blandt Karmapas første vestlige elever.

I 1972 sendte den 16. Karmapa Lama Ole og Hannah Nydahl til vesten for at undervise i buddhisme. Samme år grundlagde de Buddhistisk Center København efter vejledning af den 16. Karmapa, først i Skindergade midt i byen, og nogle år senere på den nuværende adresse, Svanemøllevej 56 i København. Karmapa velsignede centret som “den spirituelle moder for alle efterfølgende centre i vesten.”

I dag er der på verdensplan omkring 650 Diamantvejscentre fordelt på 65 lande, og mere end en halv million mennesker har taget buddhistisk tilflugt og lært buddhistisk meditation af Lama Ole.

Lama Ole Nydahl er officielt anerkendt  som lama af såvel den 16. Karmapa, H.H. Rangjung Rigpe Dorje, af den 14. Kunzig Shamar Rinpotje som af H.H. Trinley Thaye Dorje, den 17. Karmapa. Lama Ole Nydahl blev i 2012 officielt indbudt af den bhutanesiske kongefamilie til at holde forelæsninger i Bhutan.  https://lama-ole-nydahl.org/documents/

Lama Ole Nydahl har gennem mere end 45 år undervist i Diamantvejsbuddhisme over hele verden.

http://lama-ole-nydahl.org

http://karmapa.org

https://www.diamondway-buddhism.org/buddhist-teachers/lopon-tsechu-rinpoche/

Sherab Djaltsen Rinpotje

Sherab Djaltsen Rinpotje, der blev født i landsbyen Manang i det nordlige Nepal i 1950, er en højt respekteret lama inden for Karma Kadjy linjen.

Han blev ordineret i Rumtek kloster i overværelse af den 16. Karmapa og er en af de få lamaer, der har titlen “Maniwa”. Denne titel gives til de, der mestrer praksissen Kærlige Øjne (Skt. Avalokiteshvara, Tib. Chenrezig), og som er i stand til at opmuntre andre til at recitere mantraet af kærlige øjne, OM MANI PEME HUNG, mere end en milliard gange. Sherab Djaltsen Rinpotje har ledet 30 “Mani Dhungyar” festivaler i sit hjemland Nepal, hvor tusinder af elever deltager, og hvor der akkumuleres en milliard mani mantraer.

En erfaren buddhistisk mester er nødvendig til et stupabyggeri. Lama Ole Nydahl har anmodet Sherab Djaltsen Rinpotje om at guide byggeriet af Københavns Sejrsstupa. Sherab Djaltsen Rinpotje har forestået og vejledt byggeriet af en række stupaer i såvel Asien som i Europa. Hans første stupabyggeri i Europa var Oplysningsstupaen i Becske i Ungarn, som blev indviet den 15.juni 2015, hvor også Lama Ole Nydahl var til stede.

http://www.sherabgyaltsen.com