Processen

JANUAR 2018 Lama Ole Nydahl annoncerede byggeriet af Københavns Sejrsstupa.

FEBRUAR 2018 – JUNI 2019 Stupabyggeriet samt klargøring hertil i alle danske Diamantvejscentre.

JUNI 2019 – JULI 2019 Sherab Djaltsen Rinpotjes klargøring af stupaen til indvielse.

Den 20. JULI 2019 Københavns Sejrsstupa blev indviet den 20. juli 2019 af Sherab Djaltsen Rinpotje og Lama Ole Nydahl.

Københavns Sejrsstupa er en manifestation af Lama Ole og Hannah Nydahls utrættelige arbejde gennem næsten et halvt århundrede med at gøre tibetansk buddhisme og læren om sindets natur tilgængelig for moderne mennesker i vesten.

Arkitekt Wojtek Kossowski

Den polske arkitekt, Wojtek Kossowski, nu bosiddende i Darmstadt i Tyskland, har tegnet adskillige stupaer over hele verden. Han har stiftet “Stupa Academy”, der er en ikke-religiøs, ikke-kommerciel organisation, hvis mål er at:

  • Støtte byggeri af stupaer på verdensplan.
  • Bevare og restaurere eksisterende og historiske stupaer.
  • Skabe en platform for videndeling, der forbinder stupaer og moderne arkitektur.

Stupa Academy’s aktiviteter bygger på Karma Kadjy linjens overførsler i tibetansk buddhisme, og der lægges stærk vægt på at følge nutidige, korrekte arkitektoniske og etiske principper.

http://stupa-academy.org/projects.htm

Klargøring af haven

I forsommeren 2018 blev klargøring af haven til stupabyggeriet påbegyndt, og der blev foretaget jordbundsanalyser til sikring af fast underlag under fundamentet.

Da haven omkring Buddhistisk Center København skal rumme flere funktioner, er haveplanen i store træk, at haven omkring den kommende stupa ud for nr. 56 bliver et stilleområde med mulighed for meditation og fordybelse, haven ud for nr. 54 bliver en brugshave og haven omkring nr. 52 bliver en børnevenlig familiehave.

Materialer og fyldning af stupaen

Det er Lama Ole Nydahls vision, at Københavns Sejrsstupa udføres i så hvid en granittype som muligt, samt at der bør anvendes lokale materialer, når dette er muligt.

Derfor blev den meget smukke, hvide Tolga granit fra Norge valgt. Den brydes ved Stören i Norge og grovhugges, inden den fragtes til Danmark for færdigbearbejdning.

Kernen i en tibetansk stupa udgøres af et såkaldt “livstræ”. Traditionelt anvendes en træsort, der ikke bærer giftige frugter. Livstræet til Københavns Sejrs stupa er et 111 år gammelt lærketræ, fældet af Lama Ole Nydahl den 12. april 2018 i Lyngby Åmose, nord for København, hvor Lama Ole og Hannah mødtes som børn. Efter fældningen blev livstræet bragt til Buddhistisk Center København, hvor det lå i vandbad for ikke at tørre for hurtigt ud og derigennem udvikle sprækker. I bunden af livstræet udskæres en dobbelt dorje, det tibetanske ord for “diamant” eller “tordenkile”. Dorje refererer til det rituelle redskab, som lamaen under religiøse ceremonier holder i sin højre hånd.